Program dnia otwartego dla gimnazjalistów w dniu 13 kwietnia  2018 r.  17.00 – powitanie przez  Dyrektora szkoły i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego 17.10 – 17.30 – prezentacja kierunków kształcenia –   scenka artystyczna –   pokaz fitness Zaproszenie do stoisk oraz na warsztaty dla kandydatów:  Warsztaty dla kandydatów zainteresowanych zawodem technik weterynarii: – Pierwsza pomoc dla zwierząt – prowadzący: Marta Hohensee – sala 7 – Pokazy „psich sztuczek”- opieka: Justyna Tokarska – sala 16 – Życie wewnętrzne naszych …