Nasze atuty

- atmosfera przyjazna uczniom
- profesjonalna kadra
- atrakcyjne kierunki nauczania
- ciekawe projekty unijne
- liczne wycieczki przedmiotowe
- zmodernizowany budynek szkoły
- nowoczesne pracownie zawodowe
- opieka pedagoga i psychologa
- łatwy dojazd do szkoły
- internat
- smaczne posiłki

Nasze liceum

Szkoły ponadgimnazjalne:
klasa animacji kultury
klasa dietetyki i fitness
klasa służb ratowniczych

Szkoły ponadpodstawowe:
klasa animacji kultury
klasa dietetyki i fitness
klasa służb ratowniczych

Nasze technikum

Szkoły ponadgimnazjalne:
technik weterynarii
technik hodowca koni
technik ogrodnik
technik architektury krajobrazu

Szkoły ponadpodstawowe:
technik weterynarii
technik hodowca koni
technik ogrodnik
technik architektury krajobrazu

Nasza szkoła w liczbach

10
Kilometrów
od Warszawy
50
Miejsc
w internacie
10
nowoczesnych pracowni

nasi partnerzy