Szczegóły wydarzenia

  • Date:

Zebranie dla rodziców – poinformowanie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych oraz nieodpowiednimi i nagannymi zachowania.

Instrukcje na temat wejścia na spotkanie Meet rodzice otrzymają od wychowawców w wiadomości przez Dziennik Vulcan.