W roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy rodziców na zebrania w następujących terminach:

16.09.2020 Zebranie z rodzicami we wszystkich klasach (klasy pierwsze i maturalne w szkole,
pozostałe klasy on line)
28.10.2020 Śródokresowe zebranie dla rodziców
27.01.2021 Śródroczne zebranie dla rodziców
07.04.2021 Dzień otwarty dla rodziców. Zebranie dla rodziców uczniów klas maturalnych
25.05.2021 Zebranie dla rodziców – poinformowanie o zagrożeniach