Informacja OKE w sprawie zmian w deklaracjach maturalnych – link

Komunikat OKE w sprawie opłat za egzamin maturalny 2021 – link

Wyciąg z procedurAKUALIZACJA 29.12.20

Załącznik 30Potwierdzenie zamiaru przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego w 2021 r. Dotyczy uczniów i absolwentów, którzy muszą przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Titulo de Bachiller).

Załącznik 31Wniosek absolwenta, który przystępował do egzaminów w latach 2016–2020 o wydanie w 2021 r.  świadectwa  dojrzałości. Dotyczy absolwentów, którzy w latach ubiegłych przystępowali do egzaminu maturalnego, ale nie otrzymali świadectwa dojrzałości, ponieważ nie zdali egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub nie przystąpili do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.


Absolwenci z ubiegłych lat, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2021 składają deklarację do 8 lutego 2021 (AKTUALIZACJA 29.12.20). Zachęcamy absolwentów z lat ubiegłych do przesyłania podpisanych skanów deklaracji na adres mailowy deklaracje@zs3piaseczno.pl. Po przesłaniu deklaracji elektronicznej powinniście uzyskać zwrotne potwierdzenie złożenia deklaracji. Jeżeli takiego potwierdzenia nie otrzymacie w ciągu 24 godzin to koniecznie skontaktujcie się ze szkołą.

Deklaracja maturalna (załącznik 1a)

Deklaracja ta dotyczy:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego;
(2) absolwenta LO, technikum, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do  egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.

Komunikaty CKE – matura 2021

Procedury maturalne – matura 2021 – AKTUALIZACJA z 29 grudnia 2020

Załączniki maturalne – matura 2021 – AKTUALIZACJA z 29 grudnia 2020

Materiały