W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy rodziców na zebrania w następujących terminach:

  • 6 listopada 2018 r. – śródokresowe spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów
  • 15 stycznia 2019 r. – śródroczne spotkanie rodziców z wychowawcami
  • 19 marca 2019 r. – dzień otwarty dla wszystkich rodziców oraz spotkanie z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów – poinformowanie o zagrożeniach w klasach maturalnych
  • 21 maja 2019 r. – spotkanie rodziców z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów – poinformowanie o zagrożeniach