Zebrania

Print Friendly, PDF & Email

W tym roku szkolnym zapraszamy rodziców na jeszcze jedno zebranie 22 maja 2018 r., na którym wychowawcy poinformują o zagrożeniach końcoworocznymi ocenami niedostatecznymi z przedmiotów oraz nieodpowiednimi i nagannymi  ocenami zachowania.