W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy rodziców na zebrania w następujących terminach:

22.01.2020 Śródroczne zebranie dla rodziców
18.03.2020 Dzień otwarty dla rodziców. Zebranie dla rodziców uczniów klas maturalnych
20.05.2020 Zebranie dla rodziców – poinformowanie o zagrożeniach