Print Friendly, PDF & Email

Zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami,

na którym zostaną przedstawione propozycje ocen niedostatecznych z przedmiotów

oraz nieodpowiednich i nagannych ocen zachowania.

Zebranie odbędzie się 22 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 17:30