Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym Przypominamy, że wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone przez OKE do 11 sierpnia 2020. Osoby, które przystąpiły w tym roku do wszystkich egzaminów pisemnych (obowiązkowych podstawowych i jednego dodatkowego rozszerzonego) i tylko z jednego egzaminu obowiązkowego nie uzyskają minimum 30% punktów mogą złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (Załącznik 7). Załącznik ten można wydrukować i wypełnić w domu albo uzupełnić w szkole. Załącznik należy złożyć w …

Komunikat dot. Internatu

UWAGA! W związku z decyzją Pani Dyrektor  Zespołu Szkół nr 3 w Piasecznie informuję, że liczba wolnych miejsc w Internacie jest ograniczona. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na podstawie złożonych wniosków o przyjęcie do internatu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie do Szkoły w wyniku rekrutacji nie jest zobligowane zakwaterowaniem w Internacie. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje  powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja Rekrutacyjna. Dodatkowych informacji udziela sekretariat Szkoły.             …

Egzaminy poprawkowe promocyjne

Egzaminy poprawkowe 2019/2020  matematyka – wtorek – 25.08.20 – godz. 9:00 Komisja 1: A. Potucha (przewodniczący), P. Kozłowski, A.Lipska Komisja 2: M. Tokarska (przewodnicząca), E. Hardej, A. Gładysz j polski – środa – 26.08.20 – godz. 9:00 Komisja 1: Jęczmyk-Brzózka L. (przewodnicząca), Milczanowska A., Olczyk A. Komisja 2: Pęzik-Cechrzycka S. (przewodnicząca), Poręba A., Lausz-Sawicka K. historia – środa – 26.08.20 – godz. 9:00 Komisja: Krzemińska M. (przewodnicząca), Sobola A., Maryńczak G. WOS – środa – …

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

Warszawa, 24.06.2020 Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o egzaminie maturalnym w terminie dodatkowym w 2020 roku dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE w Warszawie 1. Harmonogram egzaminu w terminie dodatkowym – zgodny z terminarzem zamieszczonym w Komunikacie dyrektora CKE z 24 kwietnia 2020 r. (zaktualizowanym 8 czerwca 2020) r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku. 2. Miejsce organizacji egzaminów pisemnych: III Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Sowińskiego w Warszawie, ul. Rogalińska …

Wykaz placówek realizujących badania dla kandydatów do Technikum

1. Informacje do rodziców uczniów i kandydatów do Technikum Nr 3 są dostępne na stronie: https://mwomp.pl/badania-uczniow-wykonywane-przez-mwomp-w2016-roku/ 2. Wykaz placówek realizujących badania dla kandydatów Technikum Nr 3 z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia jest dostępny pod linkiem: https://mwomp.pl/badania-dla-kandydatow-do-szkol-ponadpodstawowych-lubwyzszych-i-na-kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-uczniow-tych-szkol-studentowsluchaczy-kwalifikacyjnych-kursow-zawodowych-oraz-uczestnikow-studiow/

Elektroniczne przesyłanie wniosków do szkoły

Elektroniczne przesyłanie wniosków W dniach 15 czerwca – 10 lipca kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły. Wnioski te składane są elektronicznie w systemie Naboru Szkół Ponadpodstawowych Vulcan, a następnie wysyłane do nas na odpowiednią skrzynkę e-mail. Wnioski prosimy przesyłać odpowiednio do wybranego przez siebie kierunku na poniższe adresy: rekrutacja.lo@zs3piaseczno.pl – kandydaci do III Liceum Ogólnokształcącego rekrutacja.t@zs3piaseczno.pl – kandydaci do Technikum Nr 3 W temacie wiadomości proszę podać w tej kolejności: nazwisko i imię, klasa (np. Nowak Jan, …