Obejrzyj film promocyjny o technikum hodowli koni

Polub nas na Facebooku


Co może dalej robić absolwent technikum w zawodzie technik hodowca koni?

 • Kontynuować naukę na studiach wyższych
 • Podejmować pracę w przedsiębiorstwach specjalizujących się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni
 • Prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne
 • Samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Jak pracuje technik hodowca koni?

 • Organizuje i prowadzi chów i hodowlę koni
 • Organizuje produkcję w gospodarstwie rolnym
 • Obsługuje środki techniczne w rolnictwie
 • Żywi konie
 • Szkoli, użytkuje i transportuje konie
 • Przygotowuje konie do zawodów, pokazów i sprzedaży
 • Prowadzi rekreację i turystykę konną w gospodarstwie rolnym

Przedmioty obowiązkowe na świadectwie ukończenia gimnazjum brane pod uwagę przy rekrutacji do klasy w zawodzie technik hodowca koni

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • geografia

Jak wygląda nauka w zawodzie technik hodowca koni?

 • W planie lekcji są przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe z zakresu hodowli koni.
 • Przedmioty zawodowe nauczane są zgodnie z nową podstawą programową – podstawa programowa technik hodowca koniPrzedmioty zawodowe obejmują dwie kwalifikacje (RL.19 i RL.20) oraz tzw. efekty wspólne dla wszystkich zawodów. Po zakończonej nauce w danej kwalifikacji przeprowadzany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – 2 egzaminy 
 • Języki obce: angielski i niemiecki
 • Przedmioty rozszerzone: język angielski i biologia
 • Wiodące przedmioty zawodowe: chów i hodowla koni, produkcja roślinna i zwierzęca, jazda konna
 • Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie stajni i padoków szkolnych
 •  Co roku w jesienią organizujemy uroczyste obchody Hubertusa – zobacz zdjęcia
 • W 2015 r. na terenie przyszkolnym została otwarta nowa kryta ujeżdżalnia – zobacz zdjęciarelacja na stronie starostwa
 • W czerwcu 2015 r. nasza szkoła podpisała porozumienie o wzajemnej współpracy z Polskim Klubem Wyścigów Konnych i Totalizatorem Sportowym – zobacz relację
 • Praktyka zawodowa m.in. w wiodących polskich stajniach, w SGGW, na Służewcu itp
 • Planujemy liczne szkolenia w tym:
  • lonżowania koni z najlepszymi instruktorami w tym zakresie
  • podstawy masażu koni
  • nauka pasowania siodeł
  • pierwsza pomoc dla konia
  • naturalne metody pracy z koniem
 • Uczniowie uczestniczą w licznych wycieczkach przedmiotowych do stadnin na terenie Polski, na wyścigi konne na Służewcu, do stajni SGGW, na World Cup na Torwarze itp – zobacz zdjęcia z wycieczki do stadniny koni w Bełżycach

Warunki psychofizyczne kandydata

 • Sprawność fizyczna
 • Zainteresowanie przyrodą i właściwy stosunek do zwierząt
 • Cierpliwość, dokładność, obowiązkowość
 • Zdolności organizacyjne
 • Spostrzegawczość i opanowanie

Inne zawody:

Technik architektury krajobrazu

Technik weterynarii

Technik ogrodnik