Obejrzyj film promocyjny o naszych szkołach


W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy naukę w następujących oddziałach klas pierwszych:

technik architektury krajobrazu

technik hodowca koni

technik ogrodnik z elementami dietetyki (Nowość!!!)

technik weterynarii z elementami diagnostyki (Nowość!!!)

  • Technikum Nr 3 jest przeznaczone dla absolwentów gimnazjum
  • Nauka w technikum trwa 4 lata, kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły oraz możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości i dyplomu technika
  • W trakcie nauki uczniowie zdają 2 egzaminy zawodowe z poszczególnych kwalifikacji w zawodzie  – zgodnie z nową podstawą programową dla zawodów 
  • Po zdaniu wszystkich egzaminów i ukończeniu szkoły absolwenci uzyskują dyplom technika.
  • Wszystkie przedmioty zawodowe kończą się po pierwszym półroczu czwartej klasy
  • Absolwent technikum, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości, może kontynuować naukę na studiach wyższych