Budynek szkolny przeszedł w tym roku generalny remont na zewnątrz i w środku

W naszym Zespole Szkół proponujemy naukę w następujących szkołach:

III Liceum Ogólnokształcące

Technikum Nr 3

Zespół Szkół Nr 3 (dawniej ZSRCKU) im. Cecylii Plater-Zyberkówny położony jest w Piasecznie, w województwie mazowieckim, 17 km na południe od centrum Warszawy (z Warszawy dojazd komunikacją MZK). Nasz Zespół Szkół tworzą publiczne, całkowicie bezpłatne szkoły

Szkoła dysponuje internatem znajdującym się na terenie szkolnym, stołówką z kuchnią, zapleczem do kształcenia zawodowego – ogród, szklarnie, stajnia, konie. W zależności od typu szkoły i kształconego zawodu oferujemy nauczanie języków: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Szkoła zatrudnia na stałe pielęgniarkę szkolną, pedagoga i psychologa, a w budynku internatu ma siedzibę Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Budynek szkoły jest dostosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych fizycznie – wykonano podjazd dla osób poruszających się na wózkach oraz łazienkę dla osób niepełnosprawnych. Budynek szkoły i internatu objęty jest monitoringiem wizyjnym. We wszystkich klasach wprowadzono (jako jedyny obowiązujący) dziennik elektroniczny Vulcan, który jest bezpłatny dla rodziców i uczniów. Nauczyciele prowadzą zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu – tablic i projektorów multimedialnych, laptopów, odtwarzaczy DVD, uzupełniają wiadomości i umiejętności uczniów  poprzez liczne wycieczki przedmiotowe i zawodowe.