Print Friendly, PDF & Email

Projekt „Atrakcyjni na rynku pracy”     

Szkoła zawodowa aby optymalnie przygotowywać ucznia do zawodu musi być nowoczesna pod względem wyposażenia i nauczanych treści. Nasz Zespół koncentrując się na kształceniu młodzieży w branży rolniczej, musi uzupełniać swoją bazę praktyczną – by spełnić oczekiwania uczniów.

Wraz z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, został przygotowany projekt, który uzyskał akceptację  i dofinansowania działań z Europejskiego Funduszu Społecznego dla kierunków nauczania technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, technik ogrodnik, technik weterynarii. Projekt „Atrakcyjni na rynku pracy”,jest współfinansowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Poddziałanie 10.3.1. Doskonalenie zawodowe uczniów, planowany termin realizacji: 1 stycznia 2018 – 30 września 2020

Ma on na celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów  i  zmniejszenia dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. W ramach projektu będą  realizowane staże dla uczniów w zawodach aby wyposażyć ich w kwalifikacje ponadprogramowe, które sprawią, że nasi uczniowie będą lepiej postrzegani na rynku pracy niż ich rówieśnicy.

Działania zaplanowane w ramach projektu to m.in.:

I. Dostępne dla uczniów wszystkich kierunków:
Laboratorium „Biotechnologia rozrodu w medycynie weterynaryjnej i produkcji zwierzęcej”
Laboratorium „Najnowsze metody diagnostyczne w medycynie weterynaryjnej – usg, rtg, tk – przygotowanie pacjenta do badania”
Laboratorium „Anatomia dla techników weterynarii połączone z sekcją zwierząt”
Laboratorium „Najnowsze metody diagnostyczne w medycynie weterynaryjnej dużych zwierząt”
Laboratorium „Rośliny przyprawowe z uprawy amatorskiej”
Laboratorium „Nowoczesne metody rozmnażania roślin”
Laboratorium „Uszlachetnianie roślin sadowniczych -pole doświadczalne”
Laboratorium in vitro „Nowoczesne rozmnażanie roślin”
Laboratorium „Technologia uprawy roślin doniczkowych i sprzedaż roślin doniczkowych”
Język angielski (zawodowy)
Warsztaty „Szybkie uczenie się”
Szkolenie „Zarządzanie czasem i odporność na stres”
Szkolenie „Trening interpersonalny – komunikacja i budowanie zespołu”
II. Technik architektury krajobrazu:
Szkolenie „Tworzenie zielonych ścian i ogrodów na dachu”
Szkolenie „AUTOCAD”
Szkolenie „Techniki odzyskiwania wód opadowych”
Wyjazd edukacyjny do Zespołu Ogrodów
Wyjazd studyjny na targi branżowe Dni  Zieleni – GREEN DAY
Staże zawodowe (160h)
III.  Technik hodowca koni:
Szkolenie „Technika hodowli koni kursu jazdy konnej we wzorcowym ośrodku jeździeckim”
Szkolenie „Masaż konia”
Szkolenie „I-szej pomocy weterynaryjnej dla konia i przedmedycznej dla jeźdźca”
Wyjazd studyjny „Stado Ogierów – zasady funkcjonowania SO i wykorzystywania ogiera do rozpłodu”
Wyjazd edukacyjny „Międzynarodowe Zawody Jeździeckie Cavaliada”
Staże zawodowe (160h)
IV. Technik ogrodnik:
Szkolenie „Ekologicznej produkcji owoców i warzyw”
Kurs „Florystyka”
Szkolenie/seminarium ” Nawożenie sadu po zbiorach” 
Szkolenie „Zakupu i stosowania środków ochrony roślin oraz w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin”
Wyjazd studyjny – „linia produkcyjna soków tłoczonych wraz z wykładem”
Wyjazd studyjny na „Targi branżowe „Green Day”
Wyjazd studyjny „Pieczarkarnia”
Szkolenie „Ekologicznej produkcji owoców i warzyw”
Staże zawodowe (160h)
V. Technik weterynarii:
Kurs „Groomerski”
Szkolenie „Ratownictwo weterynaryjne”
Szkolenie „Masaż małych zwierząt”
Szkolenia behawiorystyczne – psy i koty 
Szkolenie „Badania nad zwierzętami zmodyfikowanymi genetycznie i ich produktami”
Wyjazd studyjny dla laboratorium diagnostycznego dla zwierząt 
Staże zawodowe (160h)

Regulamin – pobierz pdf

Regulamin Uczestnictwa W Projekcie Atrakcyjni Na Rynku Pracy.