Artykuły
  • Jeśli nastolatek nie chce korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły, którą świadczą psycholog i pedagog szkolny w ramach swojej pracy, podajemy poniżej miejsca, gdzie można zwrócić się o nieodpłatną pomoc. W naszym powiecie: Gminny Punkt Konsultacyjny ul. Puławska 16 (w podwórku), 05-500 Piaseczno Tel. 22 737-03-51, e-mail: gkrpa@piaseczno.eu Godziny otwarcia: pon – pt 09.00

  • |   Informacja na stronie MEN   |   Ulotka informacyjna   |   Plakat   | 1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych,

  • Nasza szkoła zgłosiła się do programu “W stronę dojrzałości” realizowanego w formie warsztatów dla młodzieży. Zajęcia prowadzone w ramach warsztatów dotyczą zdrowia prokreacyjnego. Powstały w wyniku realizacji zadania zleconego przez Ministra Zdrowia. Będą dotyczyć problemów, z którymi aktualnie nastoletni uczniowie się zderzają.  Zadanie finansowane jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Zajęcia realizowane w

  • Zapraszamy do zapoznania się z broszurami skierowanymi do rodziców na temat profilaktyki zachowań ryzykownych wśród młodzieży: Uzależnienia behawioralne. Przyczyny uzależnień, sposoby zaradcze i pomoc. Kompendium wiedzy dla rodziców. Uzależnienia behawioralne.Rodzaje oraz skala zjawiska. Sygnały ostrzegawcze i skutki. Kompendium wiedzy dla rodziców.

  • CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze, podobnie jak narkotyki, mają działanie psychoaktywne, czyli mają wywoływać w organizmie określone stany – odurzenia, pobudzenia, euforii, halucynacje. Tak naprawdę nie ma jednoznacznej definicji i sami farmakolodzy mają trudności z jednoznacznym stwierdzeniem, czym są dopalacze. Jedni uważają je za rodzaj narkotyków, które tym tylko różnią się od tych „prawdziwych” narkotyków, że do niedawna

Organizacja pomocy pedagogiczno-psychologicznej

Beata Stepnowska – pedagog szkolny

Monika Terlecka – psycholog szkolny

Lidia Kurcińska – terapia pedagogiczna

Katarzyna Sikorska- Kosecka – rewalidacja


Beata Stepnowska – pedagog szkolny

poniedziałek        7.55-12.55

wtorek                 7.55-12.55

środa                  7.55-12.55

czwartek             7.55-12.55

piątek                 7.55-12.55


Monika Terlecka – psycholog szkolny

poniedziałek        10.30-14.30 (szkoła) 14.30-18.00 (internat)

wtorek                 10.30-15.30 

środa                  ———————-

czwartek            10.30-14.30 (szkoła) 14.30-18.00 (internat)

piątek                 10.30-15.30