Wychowawcy w klasach III Liceum Ogólnokształcącego – rok szkolny 2019/2020

Olczyk Anna – wychowawca klasy 1 la
Jadachowska Monika – wychowawca klasy 1 lb
Kryczka Aneta – wychowawca klasy 1 lc
Czajka Agnieszka – wychowawca klasy 1 a
Rogalska Elżbieta – wychowawca klasy 1 b
Lausz-Sawicka Karolina – wychowawca klasy 1 c
Milczanowska Agnieszka – wychowawca klasy 1 d
Krawczyk Agnieszka – wychowawca klasy 2 la
Kolenda Maciej – wychowawca klasy 2 lb
Potucha Andrzej – wychowawca klasy 2 lc
Pęzik-Cechrzycka Sylwia – wychowawca klasy 2 ld
Sobola Anna – wychowawca klasy 3 la
Kruk Agnieszka – wychowawca klasy 3 lb
Powszuk Marta – wychowawca klasy 3 lc


Wychowawcy w klasach Technikum Nr 3 – rok szkolny 2019/2020

Gralewicz Magdalena – wychowawca klasy 1 tak
Godos Anna – wychowawca klasy 1 to
Goławska Izabela – wychowawca klasy 1 thk
Lipska Anna – wychowawca klasy 1 tw
Krzemińska Magdalena – wychowawca klasy 1 ak
Gładysz Agnieszka – wychowawca klasy 1 o
Krajewska Patrycja – wychowawca klasy 1 h
Babski Michał – wychowawca klasy 1 w
Gronowska Joanna – wychowawca klasy 2 tak
Jakóbowska Małgorzata – wychowawca klasy 2 to
Kozłowski Paweł – wychowawca klasy 2 thk
Diadik Rafał – wychowawca klasy 2 tw
Tokarska Michalina – wychowawca klasy 3 tak
Poręba Agnieszka – wychowawca klasy 3 thk
Oręziak Elżbieta – wychowawca klasy 3 tw
Sikorska-Kosecka Katarzyna – wychowawca klasy 4 to i 4 tak
Olczyk Justyna – wychowawca klasy 4 thk
Tokarska Justyna – wychowawca klasy 4 tw