Nauczyciele – pomoc pedagogiczno-psychologiczna

Print Friendly, PDF & Email

Beata Stepnowska – pedagog szkolny

Monika Terlecka – psycholog szkolny

Lidia Kurcińska – terapia pedagogiczna

Katarzyna Sikorska- Kosecka – rewalidacja


Beata Stepnowska – pedagog szkolny

poniedziałek        7.55-12.55

wtorek                 7.55-12.55

środa                  7.55-12.55

czwartek             7.55-12.55

piątek                 7.55-12.55


Monika Terlecka – psycholog szkolny

poniedziałek        10.30-14.30 (szkoła) 14.30-18.00 (internat)

wtorek                 10.30-15.30

środa                  ———————-

czwartek            10.30-14.30 (szkoła) 14.30-18.00 (internat)

piątek                 10.30-15.30