Print Friendly, PDF & Email

Małgorzata Król – dyrektor szkoły

Beata Burzyńska – wicedyrektor szkoły

Anna Musur – wicedyrektor szkoły, administrator strony, ozdobne@interia.pl

Agata Bączkowska – kierownik praktycznej nauki zawodu

Małgorzata Nowak – kierownik internatu