• Antoniewicz Marcin – wychowawca w internacie
 • Babski Michał – przedmioty zawodowe w technikum hodowli koni i technikum weterynarii
 • Bączkowska Agata – przedmioty zawodowe w technikum hodowli koni, kierownik pnz
 • ks. Bolonek Szymon – religia
 • Burzyńska Beata – geografia, wicedyrektor
 • Caliński Jan – działalność gospodarcza, WOS
 • Capała Joanna – jazda konna
 • Chodkiewicz Karolina – przedmioty zawodowe w technikum hodowli koni i technikum weterynarii
 • Ciężkowska Elżbieta – przedmioty zawodowe w technikum architektury krajobrazu
 • Czajka Agnieszka – język angielski, opiekun samorządu uczniowskiego
 • Daniel Agata – język polski
 • Diadik Rafał – wychowanie fizyczne
 • Dudzińska Iwona – psycholog szkolny
 • Dziura Marcin – wychowanie fizyczne
 • Forysiak Iwona – przedmioty zawodowe w technikum hodowli koni
 • Gajda Jolanta – bibliotekarz
 • Gaweł Marek – przepisy ruchu drogowego, nauka jazdy ciągnikiem
 • Gładysz Agnieszka – matematyka
 • Godos Anna – język niemiecki
 • Goławska Izabela – język angielski
 • Górniak Aneta – wychowawca w internacie
 • Gralewicz Magdalena – język niemiecki
 • Gronowska Joanna – język angielski
 • Hardej Elżbieta – matematyka, fizyka
 • Jadachowska Monika – biologia
 • Jakóbowska Małgorzata – przedmioty zawodowe w technikum ogrodniczym
 • Jakubczyk Piotr – język angielski
 • Jakubowicz Tomasz – fizyka
 • Janiszewska Katarzyna – religia
 • Jasińska Małgorzata – wiedza o kulturze
 • Jezierska Agnieszka – historia
 • Jęczmyk-Brzózka Lucyna – przedmioty zawodowe w technikum architektury krajobrazu
 • Kolenda Maciej – historia, WOS, etyka
 • Kosakowski Waldemar – WOS
 • Kozłowski Paweł – matematyka
 • Krawczyk Agnieszka – język niemiecki
 • Król Małgorzata  – przedmioty zawodowe w technikum ogrodniczym, dyrektor Zespołu Szkół Nr 3
 • Kruk Agnieszka – chemia, wychowawca w internacie
 • Kryczka Aneta – biologia
 • Krzemińska Magdalena – geografia
 • Krzysztoszek Dorota – informatyka
 • Kurcińska Lidia – zajęcia z terapii pedagogicznej
 • Kwiatkowski Maciej – wychowawca w internacie
 • Lausz-Sawicka Karolina – język polski
 • Lewaszkiewicz Łukasz – technika ogrodnicza i rolnicza
 • Lipska Anna – matematyka
 • Maryńczak Grażyna – WOS
 • Milczanowska Agnieszka – język polski, wiedza o kulturze
 • Mróz Aneta – język niemiecki
 • Musur Anna – biologia, przedmioty zawodowe w technikum ogrodniczym, wicedyrektor
 • Naujokaite-Mazurek Vilija – język angielski
 • Nowak Małgorzata – wychowawca w internacie, kierownik internatu
 • Olczyk Anna – język polski
 • Olczyk Justyna – język niemiecki
 • Oręziak Elżbieta – język angielski
 • Papież Wiesława – biologia, produkcja roślinna
 • Pęzik-Cechrzycka Sylwia – język polski
 • Pijarska-Bińkowska Iwona – przedmioty zawodowe w technikum weterynarii
 • Poręba Agnieszka – język polski, wiedza o kulturze
 • Potucha Andrzej – edukacja dla bezpieczeństwa, służby ratownicze, wychowawca w internacie
 • Powszuk Marta – wychowanie fizyczne
 • Rogalska Elżbieta – język angielski
 • Romanek Żaneta – rośliny ozdobne
 • Rosiak-Barcikowska Seweryna – biologia
 • Rosłon Małgorzata – chemia, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Sar Łukasz – informatyka, technika ogrodnicza
 • Sikorska-Kosecka Katarzyna – język angielski, rewalidacja
 • Słowik Marek – przedmioty zawodowe w technikum hodowli koni
 • Sobola Anna – historia, WOS
 • Sosnowska Jolanta – religia
 • Spalona Anna – język angielski
 • Stala Paweł – wychowanie fizyczne
 • Stepnowska Beata – pedagog szkolny
 • Tokarska Justyna – przedmioty zawodowe w technikum weterynarii
 • Tokarska Michalina – wychowanie fizyczne
 • Tomaszewski Radosław – wychowanie fizyczne
 • Werner Joanna – wychowawca w internacie
 • Wilk Jolanta – wychowawca w internacie
 • Wiśniowska Ewa – język angielski
 • Wojtaś Bartłomiej – wychowanie fizyczne
 • Zakrzewska Anita – wychowawca internatu
 • Zasowska Anna – podstawy przedsiębiorczości, doradca zawodowy
 • Żebrowska Leokadia – wychowawca w internacie
 • Żurakowski Wojciech – fizyka