Print Friendly, PDF & Email


 • Antoniewicz Marcin – Wychowawca w internacie
 • Bączkowska Agata – Biologia, chemia i przedmioty zawodowe w technikum hodowli koni, kierownik pnz
 • Banaś Bożena – Przedmioty ekonomiczne i rolnicze
 • Burzyńska Beata – Geografia, wicedyrektor
 • Caliński Jan – Działalność gospodarcza, przedmioty ekonomiczne
 • Chodkiewicz Karolina – Przedmioty zawodowe w technikum weterynarii
 • Ciężkowska Elżbieta – Przedmioty zawodowe w technikum architektury krajobrazu
 • Czajka Agnieszka – Język angielski
 • Diadik Rafał – Wychowanie fizyczne
 • Domański Jacek – Przedmioty zawodowe w technikum ogrodniczym
 • Gajda Jolanta – Bibliotekarz
 • Górniak Aneta – Wychowawca w internacie
 • Gronek Ewa – Matematyka
 • Gronowska Joanna – Język angielski
 • Hohensee Marta – Biologia, przedmioty zawodowe w technikum weterynarii
 • Jakubczyk Piotr – Język angielski
 • Janiszewska Katarzyna – Religia
 • Jęczmyk-Brzózka Lucyna – Przedmioty zawodowe w technikum architektury krajobrazu
 • Kolenda Maciej – Historia, WOS, etyka
 • Kosakowski Waldemar – WOS
 • Kozłowski Paweł – Matematyka
 • Krajewska Patrycja – Przedmioty zawodowe w technikum hodowli koni, biologia
 • Krawczyk Agnieszka – Język niemiecki
 • Król Małgorzata  – Przedmioty zawodowe w technikum ogrodniczym, dyrektor ZSRCKU
 • Kruk Agnieszka – Chemia, wychowawca w internacie
 • Krzemińska Magdalena – Geografia
 • Kurcińska Lidia – zajęcia z terapii pedagogicznej
 • Kwiatkowski Maciej – Wychowawca w internacie
 • Lausz-Sawicka Karolina – Język polski
 • Lewaszkiewicz Łukasz – Przepisy ruchu drogowego, technika ogrodnicza i rolnicza
 • Lipska Anna – Matematyka
 • Milczanowska Agnieszka – Język polski, wiedza o kulturze
 • Musur Anna – Biologia, przedmioty zawodowe w technikum ogrodniczym, wicedyrektor
 • Nowak Małgorzata – Wychowawca w internacie, kierownik internatu
 • Olczyk Anna – Język polski
 • Olczyk Justyna – Język niemiecki
 • Olszowska Hanna – Przedmioty zawodowe w technikum ogrodniczym
 • Oręziak Elżbieta – Język angielski
 • Pijarska-Bińkowska Iwona – Przedmioty zawodowe w technikum weterynarii
 • Poręba Agnieszka – Język polski, wiedza o kulturze
 • Potucha Andrzej – Edukacja dla bezpieczeństwa, służby ratownicze, wychowawca w internacie
 • Powszuk Marta – Wychowanie fizyczne
 • Puławska Barbara – Bhp
 • Rosiak-Barcikowska Seweryna – Biologia
 • Sar Łukasz – Informatyka, technika ogrodnicza
 • Sikorska-Kosecka Katarzyna – Język angielski, rewalidacja
 • Sobola Anna – Historia, WOS
 • Sosnowska Jolanta – Religia
 • Stanisławiak Małgorzata – Język rosyjski
 • Stepnowska Beata – Pedagog szkolny
 • Terlecka Monika – Psycholog szkolny
 • Tokarska Justyna – Przedmioty zawodowe w technikum weterynarii
 • Tokarska Michalina – Wychowanie fizyczne
 • Wdowczyński Marcin – Wychowanie fizyczne
 • Werner Joanna – wychowawca internatu
 • Wilk Jolanta – Wychowawca w internacie
 • Wiśniowska Ewa – Język angielski
 • Zakrzewska Anita – wychowawca internatu
 • Zasowska Anna – Podstawy przedsiębiorczości, doradca zawodowy
 • Żebrowska Leokadia – Wychowawca w internacie
 • Zegarek Paulina – Matematyka
 • Żurakowski Wojciech – Fizyka