Print Friendly, PDF & Email
Aktualności
  • Egzamin maturalny poprawkowy – sierpień 2018 odbędzie się według następujących ustaleń: 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) godz. 9:00 – część pisemna Nauczyciele wyznaczeni do prac w zespołach nadzorujących część pisemną w naszej szkole i w innych szkołach: E.Ciężkowska, M.Hohensee, Ł.Lewaszkiewicz, B. Stepnowska, M. Terlecka 21 sierpnia 2018 r.(wtorek) godz. 9:30 – część ustna Nauczyciel wyznaczony

  • Rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2017/2018 rozpocznie się 30 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godz. 11:00