Prezentacja naszych szkół – pdf

Film o naszych szkołach


III Liceum Ogólnokształcące

Klasa Przedmioty rekrutacyjne Języki obce Przedmioty rozszerzone
animacji kultury

j. polski, matematyka

WOS, historia

angielski

niemiecki

język polski, język angielski,

historia

dietetyki i fitness

 j. polski, matematyka

WOS, biologia

angielski

niemiecki

język angielski,

biologia

służb ratowniczych

 j. polski, matematyka

WOS, biologia

angielski

niemiecki

język angielski,

WOS, biologia

Technikum Nr 3

Klasa Przedmioty rekrutacyjne Języki obce Przedmioty rozszerzone
technik ogrodnik

 j. polski, matematyka

geografia, biologia

angielski

rosyjski

język angielski,

biologia

technik architektury krajobrazu

 j. polski, matematyka

geografia, biologia

angielski

niemiecki

język angielski,

geografia

technik hodowca koni

 j. polski, matematyka

geografia, biologia

angielski

niemiecki

język angielski,

biologia

technik weterynarii

 j. polski, matematyka

chemia, biologia

angielski

niemiecki

język angielski,

chemia