Uwaga! 19 sierpnia br. , po ogłoszeniu listy uczniów przyjętych do Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Piasecznie, Komisja Rekrutacyjna poinformuje, którzy uczniowie zostaną zakwaterowani  do internatu w roku szkolnym 2020/2021 .                                                                                      
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym Przypominamy, że wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone przez OKE do 11 sierpnia 2020. Osoby, które przystąpiły w tym roku do wszystkich egzaminów pisemnych (obowiązkowych podstawowych i jednego dodatkowego rozszerzonego) i tylko z jednego egzaminu obowiązkowego nie uzyskają minimum 30% punktów mogą złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (Załącznik 7). Załącznik ten można wydrukować i wypełnić w domu albo uzupełnić w szkole. Załącznik należy złożyć w

26 czerwca 2020

Komunikat dot. Internatu

UWAGA! W związku z decyzją Pani Dyrektor  Zespołu Szkół nr 3 w Piasecznie informuję, że liczba wolnych miejsc w Internacie jest ograniczona. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na podstawie złożonych wniosków o przyjęcie do internatu. Decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie do Szkoły w wyniku rekrutacji nie jest zobligowane zakwaterowaniem w Internacie. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje  powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja Rekrutacyjna. Dodatkowych informacji udziela sekretariat Szkoły.            
Egzaminy poprawkowe 2019/2020  matematyka – wtorek – 25.08.20 – godz. 9:00 Komisja 1: A. Potucha (przewodniczący), P. Kozłowski, A.Lipska Komisja 2: M. Tokarska (przewodnicząca), E. Hardej, A. Gładysz j polski – środa – 26.08.20 – godz. 9:00 Komisja 1: Jęczmyk-Brzózka L. (przewodnicząca), Milczanowska A., Olczyk A. Komisja 2: Pęzik-Cechrzycka S. (przewodnicząca), Poręba A., Lausz-Sawicka K. historia – środa – 26.08.20 – godz. 9:00 Komisja: Krzemińska M. (przewodnicząca), Sobola A., Maryńczak G. WOS – środa –

24 czerwca 2020

Internat zaprasza!

Uwaga,  obecni i przyszli mieszkańcy Internatu!!! Przypominamy  o złożeniu wniosków o przyjęcie do Internatu na rok szkolny 2020/21. Wnioski  do wypełnienia znajdują się na stronie Szkoły,  Dokumenty można również złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły bądź przesłać na adres placówki. Uczniowie zakwaterowani w roku szkolnym 2019/2020 zostaną zakwaterowani bez dopełniania formalności (z tzw. automatu). Zapraszamy!!! Kierownik Internatu Małgorzata Nowak    
Warszawa, 24.06.2020 Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie o egzaminie maturalnym w terminie dodatkowym w 2020 roku dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora OKE w Warszawie 1. Harmonogram egzaminu w terminie dodatkowym – zgodny z terminarzem zamieszczonym w Komunikacie dyrektora CKE z 24 kwietnia 2020 r. (zaktualizowanym 8 czerwca 2020) r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku. 2. Miejsce organizacji egzaminów pisemnych: III Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Sowińskiego w Warszawie, ul. Rogalińska
Organizacja przebiegu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w czasie egzaminów zawodowych 2020 Już od poniedziałku rozpoczną się egzaminy zawodowe. Plan wejść do sal w poszczególnych dniach egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie cześć praktyczna  – 22.06.2020 część pisemna – 23.06.2020  Przypominamy, że na egzaminy należy przychodzić wcześniej, zgodnie ze szczegółowymi informacjami na każdy dzień. Przypominamy też, co należy zabrać ze sobą na egzamin: własną maseczkę zakrywającą nos i usta własny czarno piszący długopis dowód
ORGANIZACJA EGZAMINÓW ZAWODOWYCH – SESJA LATO 2020 W dniach 22 – 23.06.2020 oraz 29, 30.06 i 01.07.2020 odbędą się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Obowiązkowo należy zachowywać wszystkie standardy sanitarne  – maseczka zakrywająca nos i usta do czasu zajęcia miejsca na sali i dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły. 22.06.2020 odbędą się egzaminy praktyczne  – formuła “dokumentacja” – klasy II TAK, II THK II TW i osoby poprawiające egzamin 23.06.2020 – egzaminy pisemne – “test”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *