Zapraszamy maturzystów 2020 po odbiór świadectw dojrzałości po maturze poprawkowej. Odbiór w sekretariacie szkoły.


Uczniowie klas maturalnych składają wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do 30 września 2020. Wychowawcy przekażą uczniom druki deklaracji do wypełnienia na godzinach wychowawczych.

Absolwenci z ubiegłych lat, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2021 składają deklarację do 7 lutego 2021. Zachęcamy absolwentów z lat ubiegłych do przesyłania podpisanych skanów deklaracji na adres mailowy deklaracje@zs3piaseczno.pl.

Deklaracja maturalna (załącznik 1a)

Deklaracja ta dotyczy:
(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego;
(2) absolwenta LO, technikum, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do  egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.


Komunikaty CKE – matura 2021


Procedury maturalne – matura 2021 

Załączniki maturalne – matura 2021


Materiały