Organizacja matury w naszej szkole – 8.06 – język polski podstawowy i rozszerzony


Nowe terminy egzaminów


W roku szkolnym 2019/2020 nie odbywają się maturalne egzaminy ustne. Przepis ten obejmuje:

  • wszystkich tegorocznych absolwentów;
  • absolwentów z ubiegłych lat, którzy przystępują do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie lub z wybranych przedmiotów (w tym absolwentów, którzy nie zdali wcześniej egzaminu ustnego).

Wszystkie osoby, które zadeklarowały zdawanie egzaminu ustnego z danego przedmiotu/przedmiotów w 2020 r. na świadectwie dojrzałości będą miały adnotację “W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzono“.


Komunikaty CKE – matura 2020


Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

Procedury maturalne – matura 2020 – Aktualizacja 20 maja 2020

Załączniki maturalne – matura 2020 – Aktualizacja 20 maja 2020


Materiały