Print Friendly, PDF & Email
Aktualności
  • Egzamin maturalny poprawkowy – sierpień 2018 odbędzie się według następujących ustaleń: 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) godz. 9:00 – część pisemna 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) godz. 9:30 – część ustna Na egzamin zgłaszamy się minimum 30 minut wcześniej. Przypominamy zdającym o konieczności posiadania dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz czarno piszącego długopisu, a na matematyce

  • Przypominamy tegorocznym maturzystom, że tylko do 10 lipca 2018 r. (wtorek) czekamy na Wasze pisemne oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym w sierpniu 2018. Oświadczenie dostaniecie w sekretariacie szkoły i tam też je wypełnione złóżcie. Informację OKE o egzaminie poprawkowym oraz oświadczenie możecie też pobrać tu. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić