Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin maturalny w terminie dodatkowym

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w pliku pdf


Przypominamy, co należy zabrać ze sobą na egzamin:

  • własną maseczkę zakrywającą nos i usta
  • własny czarno piszący długopis
  • dowód tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL
  • własne przybory piśmiennicze zgodnie z komunikatem o przyborach 

Szkoła nie zapewnia długopisów, kalkulatorów ani innych przyborów piśmienniczych. Nie zapewniamy także wody, zdający może wziąć ze sobą butelkę wody, którą w czasie egzaminu stawia w nogach stolika.


W roku szkolnym 2019/2020 nie odbywają się maturalne egzaminy ustne. Przepis ten obejmuje:

  • wszystkich tegorocznych absolwentów;
  • absolwentów z ubiegłych lat, którzy przystępują do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie lub z wybranych przedmiotów (w tym absolwentów, którzy nie zdali wcześniej egzaminu ustnego).

Wszystkie osoby, które zadeklarowały zdawanie egzaminu ustnego z danego przedmiotu/przedmiotów w 2020 r. na świadectwie dojrzałości będą miały adnotację “W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzono“.


Nowe terminy egzaminów


Komunikaty CKE – matura 2020


Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

Procedury maturalne – matura 2020 – Aktualizacja 20 maja 2020

Załączniki maturalne – matura 2020 – Aktualizacja 20 maja 2020


Materiały