Termin składania oryginałów świadectw i zaświadczeń o egzaminie ósmoklasisty:

od 26 sierpnia od godz. 10:00 do 27 sierpnia do godz. 15:00

Lista osób zakwalifikowanych do klas pierwszych i drugich w rekrutacji uzupełniającej


Harmonogram rekrutacji  na rok szkolny 2020/2021     


Informacja Mazowieckiego Kuratorium Oświaty na temat rekrutacji 2020/2021


Nasza oferta na rok szkolny 2020/2021 

III Liceum Ogólnokształcące

Klasa Przedmioty rekrutacyjne wymienione na świadectwie  Języki obce Przedmioty rozszerzone
animacji kultury

klasa 1 a

j. polski, matematyka

WOS, historia

angielski

niemiecki

język polski – obowiązkowy

język angielski – obowiązkowy

dietetyki i fitness

klasa 1 b

 j. polski, matematyka

WOS, biologia

angielski

niemiecki

język angielski – obowiązkowy

biologia – obowiązkowy

służb ratowniczych

klasa l c

 j. polski, matematyka

WOS, biologia

angielski

niemiecki

język angielski – obowiązkowy

biologia- obowiązkowy

Technikum Nr 3

Klasa Przedmioty rekrutacyjne Języki obce Przedmioty rozszerzone
technik ogrodnik

klasa 1o

 j. polski, matematyka

geografia, biologia

angielski

niemiecki

biologia

technik architektury krajobrazu

klasa 1ak

 j. polski, matematyka

geografia, biologia

angielski

niemiecki

geografia

technik hodowca koni

klasa 1hk

 j. polski, matematyka

geografia, biologia

angielski

niemiecki

biologia

technik weterynarii

klasa 1w

 j. polski, matematyka

chemia, biologia

angielski

niemiecki

biologia