Wstępne informacje na temat rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020


Zapraszamy uczniów trzecich klas gimnazjów i ósmych klas szkół podstawowych na dni otwarte, które odbędą się w następujących terminach:

28 lutego 2019 w godz. 13:00 – 18:00 w ramach tygodnia drzwi otwartych w szkołach powiatu piaseczyńskiego,

5 kwietnia 2019 w godz. 16:00 – 18:00.


Rekrutację będziemy przeprowadzać przy pomocy systemu elektronicznego m.st. Warszawy;

Kryteria rekrutacji podamy na stronie natychmiast po ukazaniu się zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty (koniec II/pocz. III).