Informacje na temat rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

Nasza oferta 


Link do strony elektronicznego naboru (ofertę można przeglądać od 29 kwietnia 2019 r.) 


W roku szkolnym 2019/2020 planujemy nabór uczniów równolegle do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

We wszystkich klasach liceum i technikum planujemy nauczanie języka angielskiego i niemieckiego.

Zapraszamy uczniów do następujących oddziałów:


Szkoły ponadgimnazjalne:

III Liceum Ogólnokształcące – klasy:

Technikum Nr 3 – klasy w zawodach:

 

Szkoły ponadpodstawowe:

III Liceum Ogólnokształcące – klasy:

Technikum Nr 3 – klasy w zawodach:


Rekrutację będziemy przeprowadzać przy pomocy systemu elektronicznego m.st. Warszawy – informacje na temat rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych;

Harmonogram działań gimnazjalisty w procesie rekrutacji elektronicznej;

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej w procesie rekrutacji elektronicznej.


Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.

Prezentacja Mazowieckiego Kuratorium Oświaty na temat zasad rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów:

gimnazjum

szkoły podstawowej