*** Z powodu zagrożenia koronawirusem dzień otwarty zostaje odwołany ***


Nasza oferta na rok szkolny 2020/2021 

III Liceum Ogólnokształcące

Klasa Przedmioty rekrutacyjne wymienione na świadectwie  Języki obce Przedmioty rozszerzone
animacji kultury

klasa 1 a

j. polski, matematyka

WOS, historia

angielski

niemiecki

język polski,

język angielski

dietetyki i fitness

klasa 1 b

 j. polski, matematyka

WOS, biologia

angielski

niemiecki

język angielski,

biologia

służb ratowniczych

klasa l c

 j. polski, matematyka

WOS, biologia

angielski

niemiecki

język angielski,

biologia

Technikum Nr 3

Klasa Przedmioty rekrutacyjne Języki obce Przedmioty rozszerzone
technik ogrodnik

 j. polski, matematyka

geografia, biologia

angielski

niemiecki

biologia

technik architektury krajobrazu

 j. polski, matematyka

geografia, biologia

angielski

niemiecki

geografia

technik hodowca koni

 j. polski, matematyka

geografia, biologia

angielski

niemiecki

biologia

technik weterynarii

 j. polski, matematyka

chemia, biologia

angielski

niemiecki

biologia