Nasza oferta na rok szkolny 2019/2020   


Podręczniki do klas pierwszych    


Najnowsza informacja (30.07.19) na temat badań lekarskich dla kandydatów do technikum wraz z wykazem placówek   


Trwa rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca zarówno dla kandydatów po gimnazjum jak i po szkole podstawowej odbywa się w naszej szkole według następującego harmonogramu   

W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie.
Wniosek o przyjęcie kandydaci składają bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami. Formę wniosku określa dana szkoła. Do wniosku o przyjęcie dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Na stronie internetowej Biura Edukacji: edukacja.warszawa.pl dostępne są informacje o wolnych miejscach w szkołach W systemie elektronicznym informacja o wolnych miejscach znajduje się w zakładce:

“Wolne miejsca” – po szkole podstawowej

“Wolne miejsca” – po gimnazjumLink do strony elektronicznego naboru 

Podanie do internatu – pobierz


W roku szkolnym 2019/2020 planujemy nabór uczniów równolegle do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

We wszystkich klasach liceum i technikum planujemy nauczanie języka angielskiego i niemieckiego.

Zapraszamy uczniów do następujących oddziałów:

Szkoły ponadgimnazjalne:

III Liceum Ogólnokształcące – klasy:

Technikum Nr 3 – klasy w zawodach:

Szkoły ponadpodstawowe:

III Liceum Ogólnokształcące – klasy:

Technikum Nr 3 – klasy w zawodach:


Rekrutację będziemy przeprowadzać przy pomocy systemu elektronicznego m.st. Warszawy – informacje na temat rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych;

Harmonogram działań gimnazjalisty w procesie rekrutacji elektronicznej;

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej w procesie rekrutacji elektronicznej.


Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.

Prezentacja Mazowieckiego Kuratorium Oświaty na temat zasad rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 dla uczniów:

gimnazjum

szkoły podstawowej