Uwaga!

W Liceum Ogólnokształcącym wszystkie przedmioty rozszerzone (po dwa we wszystkich klasach) są przedmiotami obowiązkowymi, a nie do wyboru!


Elektroniczne przesyłanie wniosków

W dniach 15 czerwca – 10 lipca kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły. Wnioski te składane są elektronicznie w systemie Naboru Szkół Ponadpodstawowych Vulcan, a następnie wysyłane do nas w formie załącznika na odpowiednią skrzynkę e-mail.

Wnioski prosimy przesyłać odpowiednio do wybranego przez siebie kierunku na poniższe adresy:

rekrutacja.lo@zs3piaseczno.pl kandydaci do III Liceum Ogólnokształcącego

rekrutacja.t@zs3piaseczno.pl – kandydaci do Technikum Nr 3

W temacie wiadomości proszę podać w tej kolejności: nazwisko i imię, klasa (np. Nowak Jan, 1a) – poniżej dokładne oznaczenia klas:

klasy liceum – 1a (animacji kultury), 1b (dietetyki i fitness), 1c (służb ratowniczych)

klasy technikum – 1ak (t. architektury krajobrazu), 1hk (t. hodowli koni), 1o (t. ogrodnik), 1w (t. weterynarii)

Podania do internatu prosimy przesyłać na adres: rekrutacja.internat@zs3piaseczno.pl


Elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych


Krok po kroku – rekrutacja elektroniczna 2020/2021


Harmonogram rekrutacji elektronicznej 2020/2021


Harmonogram rekrutacji  na rok szkolny 2020/2021     


Informacja Mazowieckiego Kuratorium Oświaty na temat rekrutacji 2020/2021


Nasza oferta na rok szkolny 2020/2021 

III Liceum Ogólnokształcące

Klasa Przedmioty rekrutacyjne wymienione na świadectwie  Języki obce Przedmioty rozszerzone
animacji kultury

klasa 1 a

j. polski, matematyka

WOS, historia

angielski

niemiecki

język polski – obowiązkowy

język angielski – obowiązkowy

dietetyki i fitness

klasa 1 b

 j. polski, matematyka

WOS, biologia

angielski

niemiecki

język angielski – obowiązkowy

biologia – obowiązkowy

służb ratowniczych

klasa l c

 j. polski, matematyka

WOS, biologia

angielski

niemiecki

język angielski – obowiązkowy

biologia- obowiązkowy

Technikum Nr 3

Klasa Przedmioty rekrutacyjne Języki obce Przedmioty rozszerzone
technik ogrodnik

klasa 1o

 j. polski, matematyka

geografia, biologia

angielski

niemiecki

biologia

technik architektury krajobrazu

klasa 1ak

 j. polski, matematyka

geografia, biologia

angielski

niemiecki

geografia

technik hodowca koni

klasa 1hk

 j. polski, matematyka

geografia, biologia

angielski

niemiecki

biologia

technik weterynarii

klasa 1w

 j. polski, matematyka

chemia, biologia

angielski

niemiecki

biologia