green line2

Technik architektury krajobrazu

1506282 282371321913662 390867857 o

Internat


Co może dalej robić absolwent technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu?

 • Kontynuować naukę na studiach wyższych
 • Urządzać i pielęgnować tereny zieleni
 • Projektować elementy architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych
 • Pielęgnować i konserwować istniejące i projektowane elementy architektury krajobrazu
 • Prowadzić uproszczoną rachunkowość i sporządzać kosztorysy

Jak pracuje technik architektury krajobrazu?

 • Projektuje, urządza i pielęgnuje roślinne obiekty architektury krajobrazu
 • Przygotowuje rośliny ozdobne do urządzania obiektów architektury krajobrazu
 • Wykonuje i pielęgnuje roślinne obiekty architektury krajobrazu
 • Organizuje prace związane z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
 • Kształtuje i projektuje obiekty małej architektury krajobrazu

Przedmioty obowiązkowe na świadectwie ukończenia gimnazjum brane pod uwagę przy rekrutacji do klasy w zawodzie technik architektury krajobrazu

 • język polski
 • język angielski
 • geografia
 • biologia

Jak wygląda nauka w zawodzie technik architektury krajobrazu?

 • W planie lekcji są przedmioty ogólnokształcące oraz przedmioty zawodowe z zakresu architektury krajobrazu
 • Przedmioty zawodowe nauczane są zgodnie z nową podstawą programową - podstawa programowa technik architektury krajobrazuPrzedmioty zawodowe obejmują dwie kwalifikacje (R.21 i R.22) oraz tzw. efekty wspólne dla wszystkich zawodów. Po zakończonej nauce w danej kwalifikacji przeprowadzany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - 2 egzaminy (dokładne informacje o egzaminie zawodowym)
 • Języki obce: angielski i niemiecki
 • Przedmioty rozszerzone: język angielski i geografia
 • Wiodące przedmioty zawodowe: rośliny ozdobne, podstawy projektowania, urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu
 • Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie ogrodu szkolnego, w szklarni szkolnej oraz w pracowni architektury krajobrazu
 • Do pracowni architektury krajobrazu zakupiono ostatnio: nowe stoły kreślarskie z przykładnicami, rysownice, sztalugi, zestawy kreślarskie, planimetry mechaniczne, a do pomiarów w terenie niwelator optyczny.
 • Pracownia komputerowa zaopatrzona jest w program do projektowania AutoCad oraz do kosztorysowania Norma Pro. Do drukowania projektów zakupiono w tym roku ploter.
 • Praktyka zawodowa m.in. w ogrodach botanicznych w Powsinie i Warszawie, w Łazienkach Królewskich, w Parku w Wilanowie
 • Uczniowie uczestniczą w licznych wycieczkach przedmiotowych do ogrodów botanicznych, parków i ogrodów, wiodących szkółek roślin ozdobnych

Warunki psychofizyczne kandydata

 • Zdolności manualne
 • Sprawność fizyczna
 • Zainteresowanie przyrodą
 • Cierpliwość, dokładność, obowiązkowość
 • Zdolności organizacyjne
 • Spostrzegawczość i zdolność prowadzenia obserwacji

Inne zawody:

Technik hodowca koni

Technik weterynarii

Technik ogrodnik

Free Joomla! template by L.THEME

facebook_page_plugin