green line2

notebook 2386034 1920

 

Opis projektu

Projekt "Atrakcyjni na rynku pracy"

 

Szkoła zawodowa aby optymalnie przygotowywać ucznia do zawodu musi być nowoczesna pod względem wyposażenia i nauczanych treści. Nasz Zespół koncentrując się na kształceniu młodzieży w branży rolniczej, musi uzupełniać swoją bazę praktyczną – by spełnić oczekiwania uczniów.

Wraz z Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, został przygotowany projekt, który uzyskał akceptację  i dofinansowania działań z Europejskiego Funduszu Społecznego dla kierunków nauczania technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, technik ogrodnik, technik weterynarii. Projekt „Atrakcyjni na rynku pracy”, jest współfinansowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Poddziałanie 10.3.1. Doskonalenie zawodowe uczniów, planowany termin realizacji: 1 stycznia 2018 – 30 września 2020

Ma on na celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów  i  zmniejszenia dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. W ramach projektu będą  realizowane staże dla uczniów w zawodach aby wyposażyć ich w kwalifikacje ponadprogramowe, które sprawią, że nasi uczniowie będą lepiej postrzegani na rynku pracy niż ich rówieśnicy.

Działania zaplanowane w ramach projektu to m.in.:

I. Dostępne dla uczniów wszystkich kierunków:

        Laboratorium „Biotechnologia rozrodu w medycynie weterynaryjnej i produkcji zwierzęcej”

Laboratorium „Najnowsze metody diagnostyczne w medycynie weterynaryjnej – usg, rtg, tk – przygotowanie pacjenta do badania”

Laboratorium „Anatomia dla techników weterynarii połączone z sekcją zwierząt”

Laboratorium „Najnowsze metody diagnostyczne w medycynie weterynaryjnej dużych zwierząt”

Laboratorium „Rośliny przyprawowe z uprawy amatorskiej”

Laboratorium „Nowoczesne metody rozmnażania roślin”

Laboratorium „Uszlachetnianie roślin sadowniczych -pole doświadczalne”

Laboratorium in vitro „Nowoczesne rozmnażanie roślin”

Laboratorium „Technologia uprawy roślin doniczkowych i sprzedaż roślin doniczkowych”

Język angielski (zawodowy)

Warsztaty „Szybkie uczenie się”

Szkolenie „Zarządzanie czasem i odporność na stres”

Szkolenie „Trening interpersonalny - komunikacja i budowanie zespołu”

II. Technik architektury krajobrazu:

Szkolenie „Tworzenie zielonych ścian i ogrodów na dachu”

Szkolenie „AUTOCAD”

Szkolenie „Techniki odzyskiwania wód opadowych”

Wyjazd edukacyjny do Zespołu Ogrodów

Wyjazd studyjny na targi branżowe Dni  Zieleni - GREEN DAY

Staże zawodowe (160h)

III.  Technik hodowca koni:

Szkolenie „Technika hodowli koni kursu jazdy konnej we wzorcowym ośrodku jeździeckim”

Szkolenie „Masaż konia”

Szkolenie „I-szej pomocy weterynaryjnej dla konia i przedmedycznej dla jeźdźca”

Wyjazd studyjny "Stado Ogierów - zasady funkcjonowania SO i wykorzystywania ogiera do rozpłodu"

Wyjazd edukacyjny „Międzynarodowe Zawody Jeździeckie Cavaliada”

Staże zawodowe (160h)

IV. Technik ogrodnik:

Szkolenie „Ekologicznej produkcji owoców i warzyw”

Kurs „Florystyka”

Szkolenie/seminarium " Nawożenie sadu po zbiorach" 

Szkolenie „Zakupu i stosowania środków ochrony roślin oraz w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin”

Wyjazd studyjny – „linia produkcyjna soków tłoczonych wraz z wykładem”

Wyjazd studyjny na „Targi branżowe „Green Day”

Wyjazd studyjny „Pieczarkarnia”

Szkolenie „Ekologicznej produkcji owoców i warzyw”

Staże zawodowe (160h)

V. Technik weterynarii:

Kurs „Groomerski”

Szkolenie „Ratownictwo weterynaryjne”

Szkolenie „Masaż małych zwierząt”

Szkolenia behawiorystyczne - psy i koty 

Szkolenie „Badania nad zwierzętami zmodyfikowanymi genetycznie i ich produktami"

Wyjazd studyjny dla laboratorium diagnostycznego dla zwierząt 

Staże zawodowe (160h)

 

 

 

 

Free Joomla! template by L.THEME

facebook_page_plugin