Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

green line2

Godziny pracy doradcy zawodowego:

wtorek        13.35- 15.05

Wszyscy uczniowie, którzy zastanawiają się nad dalszą drogą kształcenia i zawodu mogą skorzystać z pomocy doradcy zawodowego (pomoc w formie testów predyspozycji zawodowych, konsultacji doradczej czy informacji o możliwościach dalszego kształcenia).

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 


 

Free Joomla! template by L.THEME

D

o

 

p

o

b

r

a

n

i

a

facebook_page_plugin