Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

green line2

theatre 29522 640

Internat   


Co może dalej robić absolwent klasy animacji kultury?

 • Kontynuować naukę na uczelniach o kierunkach humanistycznych, na wydziale animacji kultury (UMCS), pedagogiki, kulturoznawstwa
 • Założyć własną działalność twórczą
 • Założyć firmę organizującą imprezy masowe
 • Po ukończeniu studiów - pracować w domach kultury, świetlicach środowiskowych, galeriach, domach pobytu dziennego

Przedmioty obowiązkowe na świadectwie ukończenia gimnazjum brane pod uwagę przy rekrutacji do klasy animacji kultury

 • język polski
 • język angielski
 • historia
 • WOS

Jak wygląda nauka w klasie animacji kultury?

 • Języki obce: angielski i niemiecki
 • Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia
 • Przedmioty uzupełniające: animacja kultury, elementy historii sztuki, przyroda
 • Planowane zajęcia dodatkowe:  warsztaty teatralne, fotograficzne, koło filmowe, wycieczki tematyczne do galerii, muzeów, pracowni plastycznych, domów kultury.

Warunki psychofizyczne kandydata

  • Chęć do nauki
  • Zainteresowanie współczesnym światem
  • Zdolności organizacyjne
  • Ciekawość świata
  • Umiejętność kierowania grupą
  • Kreatywność
  • Wysoka kultura osobista
  • Zainteresowanie różnymi formami działalności artystycznej
  • Duża świadomość społeczna

Pozostałe klasy:

 Internat


Polub nas na Facebooku sluzby

Obejrzyj film o udzielaniu pierwszej pomocy - Zajęcia z ratownictwa medycznego


 

Sukcesy klas LO służb ratowniczych w Piasecznie

 • Akademia Ratownictwa LUXMED w Warszawie 
 • II miejsce w Zawodach Pierwszej Pomocy w Warszawie. 
 • III miejsce w Konkursie powiatowym pożarniczym w Piasecznie.
 • Stypendyści Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2012/2013,2013/2014,2014/2015 średnia ocen 5,00-5,25 
 • Absolwenci klas LO Służb Ratowniczych kontynuują naukę na kierunkach medycznych i ratowniczych między innymi na WUM, AWF, SGGW , APS, AON

W klasie służb ratowniczych od 5 lat realizowany jest program autorski opracowany przez nauczycieli naszej szkoły (zajęcia uzupełniające: ratownictwo medyczne, służby ratownicze)

Co może dalej robić absolwent klasy służb ratowniczych?

 • Kontynuować naukę w zakresie BHP, medycyny ratunkowej, bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Kontynuować naukę na studiach wyższych

Przedmioty obowiązkowe na świadectwie ukończenia gimnazjum brane pod uwagę przy rekrutacji do klasy służb ratowniczych

 • język polski
 • język angielski
 • biologia
 • WOS

Jak wygląda nauka w klasie służb ratowniczych?

 • W planie lekcji są wszystkie przedmioty ogólnokształcące.
 • Języki obce: angielski i niemiecki
 • Przedmioty rozszerzone: język angielski,  biologia i WOS
 • Przedmioty uzupełniające: ratownictwo medyczne, służby ratownicze
 • Dodatkowe zajęcia z ratownictwa medycznego, ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa drogowego, górskiego i wodnego, prawa ratowniczego, psychologii komunikacji i zachowań ekstremalnych, kursy ratownicze, przewodnickie
 • Współpraca ze strażą pożarną, pogotowiem ratunkowym, policją
 • Liczne obozy szkoleniowe

Warunki psychofizyczne kandydata

 • Chęć do nauki
 • Sprawność fizyczna
 • Zainteresowanie ochroną zdrowia i życia
 • Cierpliwość, dokładność, obowiązkowość
 • Zdolności organizacyjne
 • Spostrzegawczość i zdolność prowadzenia obserwacji
 • Otwartość, ciekawość świata 

Zajęcia dodatkowe w klasie służb ratowniczych

Zajęcia dydaktyczne w klasach służb ratowniczych realizowane w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

Nasi partnerzy:

Centrum Ratownictwa i Pierwszej Pomocy - Ratea

- szkolenie ppoż dla osób wyznaczonych do ewakuacji i zwalczania pożarów - Nowość od roku szkolnego 2015/2016 

- kurs pierwszej pomocy

- kurs ratownictwa drogowego

- kurs pediatryczny

- kurs pierwszej pomocy poziom zawansowany

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie

- zajęcia  zintegrowanego ratownictwa medycznego w Polsce

- zawód ratownik w aspekcie pracy w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym

Klub strzelecki AVGO w Warszawie

- zajęcia strzelectwa sportowego w ramach zajęć edukacja dla bezpieczeństwa

Ochotnicza Straż Pożarna w Jazgarzewie

- zajęcia praktyczne z ochrony przeciwpożarowej w ramach przedmiotu służby ratownicze

Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego im .gen.bryg.dr Stefana Hubickego w Łodzi

- zajęcia teoeretyczne i praktyczne na terenie centrum z medycyny ratunkowej .

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

- zajęcia dydaktyczne z symulacji medycznej na terenie centrum

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie wydział ratownictwa medycznego

- zajęcia dydaktyczne z ratownictwa medycznego

Centrum Szkoleń Autoodorowych Na Krawędzi

- kurs wspinaczkowy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej  


Pozostałe klasy:


 

Free Joomla! template by L.THEME

D

o

 

p

o

b

r

a

n

i

a

facebook_page_plugin