Obejrzyj film promocyjny o naszych szkołach


W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy następujące oddziały klas pierwszych:

klasa 1 la – klasa animacji kultury 

klasa 1 lb – klasa dietetyki i fitness 

klasa 1 lc – klasa służb ratowniczych 

  • III Liceum Ogólnokształcące przeznaczone jest dla absolwentów gimnazjum
  • Nauka w liceum trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły i możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego
  • W klasach pierwszych uczymy głównie przedmiotów w zakresie podstawowym, a w następnych latach wprowadzane są przedmioty w zakresie rozszerzonym
  • Absolwent liceum, który uzyska świadectwo dojrzałości może kontynuować naukę na studiach wyższych