Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy  w sesji styczeń luty 2020 odbędzie się w następujących terminach:

cześć pisemna 10 stycznia 2020

część praktyczna –  model d” – 9 stycznia 2020

                             – model “w” – od 11 stycznia do 15 lutego.

Do dnia 09.09.2019 przyjmowane są deklaracje przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń luty 2020.

Deklaracje są do pobrania w przegródkach obok pokoju 11 lub w linku

Wypełnione deklaracje należy złożyć do pokoju nr 10 lub 11.


Komunikaty CKE na rok szkolny 2019/2020


Procedury pobierz pdf


Informatory

Informator dla zawodu technik architektury krajobrazu 314202

+ aktualizacja R.21  

+ aktualizacja R.22

       + RL. 21 i RL.22 – podstawa programowa 2017

+ zadanie, model „d”

Informator dla zawodu technik hodowca koni 314203 – kwalifikacja R.19 i R.20

Informator dla zawodu technik hodowca koni 314203 – kwalifikacja RL.19 i RL.20 podstawa programowa 2017

Informator dla zawodu technik ogrodnik 314205 – kwalifikacja R.05 i R.18

Informator dla zawodu technik ogrodnik 314205 – kwalifikacja RL.05 i RL.18 podstawa programowa 2017

Informator dla zawodu technik weterynarii 324002 – kwalifikacja R.09; R. 10 i R.11

Informator dla zawodu technik weterynarii 324002 – kwalifikacja RL. 10 i RL.11 podstawa programowa 2017

+ zadanie, model „d”