Egzamin zawodowy

Print Friendly, PDF & Email
Aktualności
  • Opłaty za egzamin zawodowy – czerwiec 2018 Przypominamy, że osoby, które zgłosiły się na egzamin zawodowy w sesji czerwiec 2018, nie dokonały jeszcze opłaty i nie dokonają jej w ustalonym terminie, nie będą dopuszczone do egzaminów. Termin wnoszenia opłat mija 18.05.2018 r. Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy. W przypadku absolwentów opłata jest pobierana

  • Zapraszamy absolwentów naszego Technikum, którzy uzyskali świadectwa ze wszystkich kwalifikacji w zawodzie po odbiór dyplomów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 25 maja 2018 r. (piątek) po godzinie 12.

  • Egzamin pisemny – dla wszystkich kwalifikacji 19 czerwca 2018 r. (wtorek) godzina 10:00 – kwalifikacje R.5, R.9, R.21 godzina 12:00 – kwalifikacje R.10, R.19, R.22 Egzamin praktyczny – dla kwalifikacji z modelem „d” (dokumentacja – w sali, bez wykonania) 26 czerwca 2018 r. (wtorek) godzina 9:00 – kwalifikacje R.9, R.21 godzina 13:00 – kwalifikacje R.11,

  • Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest odpłatny dla[1]: 1) absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny), 2) osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po