Egzaminy poprawkowe promocyjne

Egzaminy poprawkowe 2019/2020  matematyka – wtorek – 25.08.20 – godz. 9:00 Komisja 1: A. Potucha (przewodniczący), P. Kozłowski, A.Lipska Komisja 2: M. Tokarska (przewodnicząca), E. Hardej, A. Gładysz j polski – środa – 26.08.20 – godz. 9:00 Komisja 1: Jęczmyk-Brzózka L. (przewodnicząca), Milczanowska A., Olczyk A. Komisja 2: Pęzik-Cechrzycka S. (przewodnicząca), Poręba A., Lausz-Sawicka K. historia – środa – 26.08.20 – godz. 9:00 Komisja: Krzemińska M. (przewodnicząca), Sobola A., Maryńczak G. WOS – środa – …

Komunikat dotyczący internatu

UWAGA! Wychowankowie internatu! Uczniowie, uprzejmie informujemy,  że w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania  jednostek systemu oświaty, zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany w procesie opróżniania Internatu Zespołu Szkół nr 3 w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20.     Internat będzie czynny od 18 maja 2020  …