Zmiany w deklaracjach maturalnych

Uwaga tegoroczni maturzyści! Przypominamy, że wszelkich zmian w złożonych już deklaracjach maturalnych (dopisanie, zmiana, wykreślenie przedmiotu) można dokonać do 8 lutego 2021 r. Jeśli zdający złożył wyłącznie deklarację wstępną (nie naniósł żadnych zmian do 8 lutego 2021), to staje się ona deklaracją ostateczną z dniem 9 lutego 2021 r.  Jeżeli po feriach wrócimy do szkoły to te deklaracje, które składaliście we wrześniu dostaniecie ponownie na godzinie wychowawczej i wtedy dokonacie ewentualnych zmian. Jeżeli pod koniec stycznia …

Deklaracja maturalna

Przypominamy, że w tym roku uczniów i absolwentów naszej szkoły obowiązuje jeden wzór deklaracji maturalnej na maturę 2021. Wzór deklaracji maturalnej (załącznik 1a)  – pobierz Deklarację można: pobrać w szkole z kontenera przy pokoju nr 10, wypełnić i złożyć w szkole (pamiętając o reżimie sanitarnym) lub pobrać ze strony, wydrukować, wypełnić i złożyć w szkole (pamiętając o reżimie sanitarnym) lub pobrać ze strony, wydrukować, wypełnić, zeskanować podpisaną deklarację i przesłać na adres deklaracje@zs3piaseczno.pl. Po przesłaniu …

Deklaracja maturalna – matura 2021

Uczniowie klas maturalnych składają wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do 30 września 2020. Wychowawcy przekażą uczniom druki deklaracji (załącznik 1a) do wypełnienia na godzinach wychowawczych.  Absolwenci z ubiegłych lat, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2021 składają deklarację do 7 lutego 2021 (załącznik 1a). Zachęcamy absolwentów z lat ubiegłych do przesyłania podpisanych skanów deklaracji na adres mailowy deklaracje@zs3piaseczno.pl. Deklaracja maturalna (załącznik 1a) dotyczy: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończy szkołę w roku …

Informacje przed egzaminem maturalnym 2020

Szczegółowe informacje na każdy dzień matury Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w pliku pdf Plakat – O czym należy pamiętać podczas egzaminu Wytyczne dla zdającego egzamin maturalny 2020 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść ze zdającym …