Organizacja matury – język polski 8.06

Wejście do szkoły 8 czerwca 2020 – j. polski podstawowy (rozpoczęcie egzaminu o godz. 9:00) Przypominamy o własnym czarno piszącym długopisie i własnych przyborach na dany egzamin. Zdający wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami (w tabelce poniżej) Zdający nie mogą gromadzić się przy wejściach do budynku szkoły przed egzaminami – proszę wchodzić do budynku w wyznaczonym zakresie czasowym. Czekając na wejście do szkoły zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i …

Oświadczenie – konie szkolne

OŚWIADCZENIE W związku z pojawieniem się informacji i zdjęć publikowanych  przez panią Annę Laurę Kowalską na swoim koncie Facebook, dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 oświadcza: Szkoła dba o dobrostan zwierząt. Dokłada wszelkich starań, aby umożliwić utrzymanie zwierząt w optymalnych warunkach. Kontrole weterynaryjne, które miały miejsce w ciągu upływającego roku nie wykazały żadnych nieprawidłowości w omawianym zakresie. Mimo trwającej pandemii, konie mają zaspokojone potrzeby żywieniowe, socjalne i behawioralne, a tym samym pojęcie dobrostanu koni jest spełnione.Interpretacja …

Informacje przed egzaminem maturalnym 2020

Pobierz wytyczne w pliku pdf Plakat – O czym należy pamiętać podczas egzaminu Szczegółowa informacja na temat  godziny i miejsca wejścia do szkoły na egzaminy zamieszczona zostanie na stronie szkoły pod koniec tygodnia. Wytyczne dla zdającego egzamin maturalny 2020 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta …

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie lato 2020

ORGANIZACJA EGZAMINÓW ZAWODOWYCH – SESJA LATO 2020 W dniach 22 – 23.06.2020 oraz 29, 30.06 i 01.07.2020 odbędą się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. 22.06.2020 odbędą się egzaminy praktyczne  – formuła “dokumentacja” a 23.06.2020 – egzaminy pisemne – “test” Szczegółowy harmonogram przedstawiony jest w załączniku. Proszę nie zapomnieć o dokumencie potwierdzającym tożsamość. Egzamin praktyczny z wykonaniem dla uczniów w zawodzie: technik hodowca koni – odbędzie się 29.06.2020 – o godz. 9.00, technik ogrodnik –  odbędzie …

Ustne egzaminy maturalne 2020

W roku szkolnym 2019/2020 nie odbywają się maturalne egzaminy ustne. Przepis ten obejmuje: wszystkich tegorocznych absolwentów; absolwentów z ubiegłych lat, którzy przystępują do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie lub z wybranych przedmiotów (w tym absolwentów, którzy nie zdali wcześniej egzaminu ustnego). Wszystkie osoby, które zadeklarowały zdawanie egzaminu ustnego z danego przedmiotu/przedmiotów w 2020 r. na świadectwie dojrzałości będą miały adnotację “W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzono“.

Młodzieżowe Pogotowie Emocjonalne

Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni FLOW we współpracy z Powiatowym Centrum Interwencji Kryzysowej uruchomiła Młodzieżowe Pogotowie Emocjonalne. Pogotowie jest adresowane do młodzieży zmagającej się ze spadkiem nastroju lub mającej problemy domowe. Z jego usług mogą korzystać młode osoby doświadczające przemocy domowej lub będące w konflikcie z rodzicami. Linia ta dedykowana jest również młodzieży, która odczuwa potrzebę rozmowy – czuje, że musi się przed kimś wygadać i zwierzyć ze swoich problemów. Młodzieżowe Pogotowie Emocjonalne jest czynne od …