Wyprawka szkolna 2020

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 w latach szkolnych 2020/2021–2022/2023 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom: 1) słabowidzącym, 2) niesłyszącym, 3) słabosłyszącym, 4) z niepełnosprawnością intelektualną w …

Młodzieżowe Pogotowie Emocjonalne

Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni FLOW we współpracy z Powiatowym Centrum Interwencji Kryzysowej uruchomiła Młodzieżowe Pogotowie Emocjonalne. Pogotowie jest adresowane do młodzieży zmagającej się ze spadkiem nastroju lub mającej problemy domowe. Z jego usług mogą korzystać młode osoby doświadczające przemocy domowej lub będące w konflikcie z rodzicami. Linia ta dedykowana jest również młodzieży, która odczuwa potrzebę rozmowy – czuje, że musi się przed kimś wygadać i zwierzyć ze swoich problemów. Młodzieżowe Pogotowie Emocjonalne jest czynne od …

Pedagog szkolny – dostępność w czasie zawieszenia zajęć

Pedagog szkolny pozostaje dostępny w czasie zawieszenia zajęć edukacyjnych w szkole. Dostępność poprzez dziennik elektroniczny. W sytuacjach nagłych, kryzysowych, wymagających pomocy i wsparcia pedagogicznego, udostępnia prywatny numer telefonu poprzez wiadomość mail w dzienniku elektronicznym, dla każdej osoby, która zwróci się o pomoc.

Akademia Czujnego Rodzica – kolejne spotkanie

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu w ramach Akademii Czujnego Rodzica w dn. 14.01.2020 w godzinach 17.00-20.00 na temat: “Trudne życie nastolatka – jak chronić swoje dziecko przed destrukcyjnymi zachowaniami”. Wykład będzie dotyczył samookaleczeń i innych zachowań ryzykownych u młodzieży. Spotkanie poprowadzi Małgorzata Łuba – psycholog, specjalista z zakresu pomocy dziecku i rodzinie. Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy. Miejsce spotkania: Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Kolejne spotkanie z cyklu „Akademia Czujnego Rodzica”

We wtorek 26 listopada odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Akademia Czujnego Rodzica”. Tematem wykładu będzie “Porozumienie bez przemocy”, tak sformułowany tytuł często wzbudza reakcję ” to przecież nie mój problem”. Tymczasem problem jest ogromny. Ukryte przemocowe akcenty są obecne w komunikacji nas wszystkich i bardzo rzutują na relacje z naszymi bliskimi, w tym z dziećmi. Nie jesteśmy ich najczęściej świadomi, nie rejestrujemy własnej “mowy ciała i słów” jako przekazów naznaczonych wrogością, agresją. Często nie …

Akademia Czujnego Rodzica – “Rodzina pod lupą – style wychowawcze rodziców a trudności w relacjach z dorastającymi dziećmi”

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Akademii Czujnego Rodzica – “Rodzina pod lupą – style wychowawcze rodziców a trudności w relacjach z dorastającymi dziećmi”. Termn 01.10.2019 , godz. 17-19, Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, sala konferencyjna. Spotkanie poprowadzą Katarzyna Sitarek – psycholog, psychoterapeuta i Ewa Lubianiec – psycholog, pedagog. Wstęp wolny. Zapewniamy, że wykład poruszy każdego rodzica i pomoże zobaczyć “miejsca relacji rodzinnych”, które utrudniają budowanie dobrego kontaktu z dzieckiem. Temat bardzo ważny …

Wyprawka szkolna 2019

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1342) w ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc udzielana jest uczniom: – słabowidzącym, – niesłyszącym, – słabosłyszącym, – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, – z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, – z autyzmem, w tym …