Kolejne spotkanie z cyklu „Akademia Czujnego Rodzica”

We wtorek 26 listopada odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu „Akademia Czujnego Rodzica”. Tematem wykładu będzie “Porozumienie bez przemocy”, tak sformułowany tytuł często wzbudza reakcję ” to przecież nie mój problem”. Tymczasem problem jest ogromny. Ukryte przemocowe akcenty są obecne w komunikacji nas wszystkich i bardzo rzutują na relacje z naszymi bliskimi, w tym z dziećmi. Nie jesteśmy ich najczęściej świadomi, nie rejestrujemy własnej “mowy ciała i słów” jako przekazów naznaczonych wrogością, agresją. Często nie …

Akademia Czujnego Rodzica – “Rodzina pod lupą – style wychowawcze rodziców a trudności w relacjach z dorastającymi dziećmi”

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Akademii Czujnego Rodzica – “Rodzina pod lupą – style wychowawcze rodziców a trudności w relacjach z dorastającymi dziećmi”. Termn 01.10.2019 , godz. 17-19, Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, sala konferencyjna. Spotkanie poprowadzą Katarzyna Sitarek – psycholog, psychoterapeuta i Ewa Lubianiec – psycholog, pedagog. Wstęp wolny. Zapewniamy, że wykład poruszy każdego rodzica i pomoże zobaczyć “miejsca relacji rodzinnych”, które utrudniają budowanie dobrego kontaktu z dzieckiem. Temat bardzo ważny …

Wyprawka szkolna 2019

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1342) w ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc udzielana jest uczniom: – słabowidzącym, – niesłyszącym, – słabosłyszącym, – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, – z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, – z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, – z autyzmem, w tym …

Uzyskanie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej krok po kroku

Uczeń, który zechce ubiegać się o wydanie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej powinien: – zgłosić się do pedagoga szkolnego po “Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w poradni” – wypełniony wniosek zostawić u pedagoga szkolnego – zaczekać na zaopiniowanie wniosku przez radę pedagogiczną (opiniowanie odbywa się tylko na zaplanowanych przez Dyrektora szkoły radach) – odebrać od pedagoga szkolnego wniosek – dostarczyć wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna poza szkołą

Jeśli nastolatek nie chce korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły, którą świadczą psycholog i pedagog szkolny w ramach swojej pracy, podajemy poniżej miejsca, gdzie można zwrócić się o nieodpłatną pomoc. W naszym powiecie: Gminny Punkt Konsultacyjny ul. Puławska 16 (w podwórku), 05-500 Piaseczno Tel. 22 737-03-51, e-mail: gkrpa@piaseczno.eu Godziny otwarcia: pon – pt 09.00 – 20.00 W Punkcie udzielane są również bezpłatne porady prawne z zakresu prawa rodzinnego dla mieszkańców Gminy Piaseczno: we wtorki …

Warsztaty dla młodzieży

W piątek 22 marca o godz. 18:30 w siedzibie Biblioteki Powiatowej przy ul. Chyliczkowskiej 12 odbędą się bezpłatne scrabookingowe warsztaty dla młodzieży. Zapisy są przyjmowane pod numerami telefonu: (22) 756-79-11, 504-990-624 lub mailowo: wypozyczalnia@pbp-piaseczno.eu

Depresja u dzieci i młodzieży – spotkanie dla rodziców i opiekunów

Starostwo powiatowe w Piasecznie rozpoczyna cykl wykładów psychoedukacyjnych dla rodziców i pedagogów pod nazwą Akademia Czujnego Rodzica. Pierwsze spotkanie poświęcone zostanie tematowi depresji: “Depresja dzieci i młodzieży – jak rozpoznać, jak pomóc, jak przeciwdziałać”. Wykłady mają charakter otwarty, zostaną poprowadzone przez doświadczonych psychoterapeutów i psychologów. Miejsce: sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 Termin: 16 kwietnia 2019 godz. 17.00-20.00 więcej informacji na stronie starostwa powiatowego w Piasecznie: www.piaseczno.pl w zakładce kalendarz wydarzeń Zapraszamy