Zmiany w planie lekcji od 28.09

Od poniedziałku 28 września 2020 obowiązywać będą niewielkie zmiany w planie lekcji. Nowy plan zamieścimy na stronie szkoły w piątek 25.09 po południu. W razie problemów z wyświetleniem nowego planu proszę odświeżyć przeglądarkę lub wyczyścić historię. Plan będzie miał u dołu dopisek “Obowiązuje od: 28 września”

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2020/2021

Ubezpieczenie w roku szkolnym 2020/2021 W tym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednim, skorzystamy z ubezpieczenia w Generali w formie bezimiennej. Został wybrany II wariant ubezpieczenia, gdzie składka roczna dla uczniów i pracowników wynosi 44 zł.Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, ale w klasach Technikum Nr 3 jest bardzo wskazane ze względu na zajęcia praktyczne. Wymagane jest również przez pracodawców w czasie praktyk zawodowych. Ogólne warunki ubezpieczenia Warianty NNW  

Deklaracja maturalna – matura 2021

Uczniowie klas maturalnych składają wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do 30 września 2020. Wychowawcy przekażą uczniom druki deklaracji (załącznik 1a) do wypełnienia na godzinach wychowawczych.  Absolwenci z ubiegłych lat, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2021 składają deklarację do 7 lutego 2021 (załącznik 1a). Deklaracja maturalna (załącznik 1a) dotyczy: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, …

Podręczniki 2020/2021

Szkoły ponadpodstawowe klasy pierwsze –  III Liceum Ogólnokształcące  klasy pierwsze –  Technikum Nr 3  klasy drugie – III Liceum Ogólnokształcące i Technikum Nr 3 Szkoły ponadgimnazjalne klasy drugie i trzecie – III Liceum Ogólnokształcące klasy drugie, trzecie i czwarte – Technikum Nr 3   

Wykaz placówek realizujących badania dla kandydatów do Technikum

1. Informacje do rodziców uczniów i kandydatów do Technikum Nr 3 są dostępne na stronie: https://mwomp.pl/badania-uczniow-wykonywane-przez-mwomp-w2016-roku/ 2. Wykaz placówek realizujących badania dla kandydatów Technikum Nr 3 z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia jest dostępny pod linkiem: https://mwomp.pl/badania-dla-kandydatow-do-szkol-ponadpodstawowych-lubwyzszych-i-na-kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-uczniow-tych-szkol-studentowsluchaczy-kwalifikacyjnych-kursow-zawodowych-oraz-uczestnikow-studiow/