Opłata za egzamin zawodowy

Print Friendly, PDF & Email

Opłaty za egzamin zawodowy – czerwiec 2018

Przypominamy, że osoby, które zgłosiły się na egzamin zawodowy w sesji czerwiec 2018,
nie dokonały jeszcze opłaty i nie dokonają jej w ustalonym terminie, nie będą dopuszczone do egzaminów.

Termin wnoszenia opłat mija 18.05.2018 r.

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.

W przypadku absolwentów opłata jest pobierana w przypadku trzeciego i kolejnego przystąpienia do egzaminu.

Opłata za cały egzamin wynosi 182,44 zł.

W przypadku powtarzania tylko jednej części egzaminu, opłata wynosi

  • 60,81 zł za część pisemną
  • 121,63 zł za część praktyczną.

Opłaty trzeba wnieść nie później niż na miesiąc przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej (czyli do 18.05.2018 r. na sesję letnią), na konto bankowe Komisji:

80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Plac Europejski 3

00-844 Warszawa

Wpłaty należy opisać w następujący sposób:

  • Imię, nazwisko, pesel przystępującego do egzaminu
  • Numer kwalifikacji

W tym samym terminie należy złożyć do Komisji dowód wniesienia opłaty za ten egzamin lub wniosek o zwolnienie z opłaty w tej sesji egzaminacyjnej.

Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *